Privacybeleid

Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.
Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Privacy statement

Albertemabakt respecteert jouw privacy en draagt zorg voor zorgvuldige behandeling van de door jou verstrekte persoonsgegevens. Deze privacy statement legt uit hoe de website van albertemabakt (www.Albertemabakt.com, hierna: de “Website”) gebruik maakt van cookies en hoe albertemabakt omgaat met de persoonsgegevens die wij via de Website van jou heeft verkregen. Zo vind je hieronder onder andere antwoord op de vraag welke persoonsgegevens door ons worden opgeslagen, aan wie jouw persoonsgegevens worden verstrekt (en wanneer) en hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren.

Artikel 1 – Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van jou?

Albertemabakt verzamelt persoonsgegevens van jou in onder meer de volgende situaties:

  1. wanneer jij de Website bezoekt;
  2. wanneer jij contact opneemt met albertemabakt, bijvoorbeeld per e-mail, via een contactformulier of telefonisch;
  3. wanneer jij je aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief;
  4. wanneer jij een bestelling plaatst via de Website;
  5. wanneer jij een account aanmaakt en/of gebruikt via de Website.

Artikel 2 – Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Bezoek Website
Bij een bezoek aan de Website  slaan onze servers automatisch informatie op zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, datum en tijd van het bezoek.

Contact met albertemabakt
Wanneer jij met albertemabakt contact opneemt met bijvoorbeeld een verzoek om informatie, dan bewaart albertemabakt de persoonsgegevens die jij daarbij doorgeeft, indien en voor zover dat nodig is voor een goede afhandeling van jouw verzoek.

Account
Jij kunt op de Website van albertemabakt een account aanmaken. Om een account aan te maken, zal jij aan ons de volgende persoonsgegevens moeten verschaffen:
e-mailadres, wachtwoord, voornaam en achternaam, adresgegevens en telefoonnummer en eventueel bankgegevens t.b.v. automatische incasso.

 

Artikel 3 – Doeleinden van verwerking van gegevens

Bezoek Website
Op de Website worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat wij de indeling op onze Website verder kunnen optimaliseren en de informatieverschaffing kunnen verbeteren, maar ook om fraude te bestrijden.
Daarnaast worden er tijdens het gebruik van de Website cookies geplaatst op jouw computer, smartphone of tablet. Zie onder artikel 4 meer over het gebruik van cookies door albertemabakt.

Contact met albertemabakt
Als jij albertemabakt om informatie verzoekt, verwerkt albertemabakt de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en/of om jouw vragen te beantwoorden.

Account
De persoonsgegevens genoemd in artikel 2, zullen wij gebruiken om jouw account aan te maken en te onderhouden, maar ook om fraude, misbruik of ongeoorloofd gebruik van jouw account op te kunnen sporen, verhelpen en voorkomen. De gegevens bewaren wij zolang jouw account bij ons blijft bestaan.

Bestellingen
Om een bestelling af te kunnen handelen, gebruikt albertemabakt de persoonsgegevens in jouw account voor de volgende doeleinden:
de acceptatie van jouw bestelling;
de afhandeling van jouw bestelling en het verzenden van het product;
om jou op de hoogte te houden van de status van jouw bestelling;
facturatie;
het afhandelen van vragen en klachten.
De gegevens die verband houden met een bestelling, worden bewaard zolang dat nodig is voor afhandeling van de levering en betaling.

Nieuwsbrieven
Als jij jouw e-mailadres hebt opgegeven, word je automatisch aangemeld voor de nieuwsbrief. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief, door op de unsubscribe-button te klikken onderaan de nieuwsbrief, of door dit aan te geven in je account.

Telefoonnummer
Je telefoonnummer kan gebruikt worden voor het opnemen van contact betreffende de afhandeling van je bestelling.

Andere doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens
Wij kunnen ook gebruik maken van de persoonsgegevens die jij via de Website aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden:
om uitvoering te geven aan overeenkomsten tussen jou en albertemabakt;
om de Website en de producten van albertemabakt te analyseren, ontwikkelen en verbeteren;
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
voor beveiliging van de Website en het tegengaan van fraude en misbruik van de Website.

Artikel 4 – Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies?
albertemabakt maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het gebruik van de Website op jouw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. Technieken die met cookies vergelijkbaar zijn, zijn onder meer ‘beacons’ en ‘scripts’.

Soorten cookies
albertemabakt maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Daarnaast maken wij gebruik van marketing cookies en sociale en externe cookies.
De functionele cookies zorgen ervoor dat de Website goed functioneert, bijvoorbeeld door je ingelogd te houden in je account (zonder dat je steeds opnieuw je inloggegevens moet invoeren) en door te onthouden welke producten in je winkelmandje staan en het juiste bedrag aan de kassa te berekenen.
Analytische cookies gebruiken wij om te kunnen analyseren wat, wanneer en hoeveel jij koopt of welke pagina’s van de Websites jij op welk moment bezoekt. Zo kunnen we er beter voor zorgen dat de juiste producten op het juiste moment op voorraad zijn en zorgen we ervoor dat het gebruiksgemak van de Websites optimaal is.
Daarnaast vind je op onze Website en App buttons naar social media, zoals Facebook en Twitter. Om deze buttons te laten werken, wordt er gebruik gemaakt van cookies van de social mediapartijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij iets van onze Website/ App wilt delen. Ook kunnen er door derden advertenties op de Website worden geplaatst, deze derden kunnen ook cookies plaatsen om hun diensten optimaal te kunnen verlenen.

Weigeren cookies
Jij kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren, of dat je wilt dat jouw browser jou een melding geeft van het plaatsen van een cookie. Jij zult daarvoor de instellingen van jouw browser moeten aanpassen. Iedere browser is anders, jij kunt het beste de handleiding van jouw browser raadplegen om erachter te komen hoe dit in jouw browser werkt. Je kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van jouw computer, tablet of smartphone.

Artikel 5 – Beveiliging

albertemabakt k hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van de persoonsgegevens, dat, binnen de mogelijkheden van de huidige technieken, voldoende is om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.
De veiligheid van jouw persoonsgegevens hangt uiteraard ook samen met het geheimhouden van jouw accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Jij dient daarom zelf zorg te dragen voor zorgvuldige omgang met jouw accountgegevens en deze nooit aan derden te verstrekken.

Artikel 6 – Recht op inzage en verwijdering

Jij kunt de meeste van jouw persoonsgegevens inzien en wijzigen door in te loggen in jouw account.
Jij kunt je gegevens te allen tijde bij albertemabakt opvragen of albertemabakt verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen via albertemabakt@gmail.com. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat albertemabakt wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat albertemabakt deze niet op jouw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen. Houd er wel rekening mee, dat nadat wij jouw gegevens op jouw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist.

Artikel 7 – Derden

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zonder jouw toestemming aan derden doorgeven, tenzij:

  1. dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering tussen de overeenkomst tussen jou en albertemabakt, bijvoorbeeld in verband met de betaling of levering van de producten die jij hebt besteld.
  2. albertemabakt op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties; of
  3. indien er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij albertemabakt met als gevolg dat albertemabakt persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.

Artikel 8 – Privacy policy derden

De privacy statement van albertemabakt is niet van toepassing op websites van derde partijen, ook niet als albertemabakt een hyperlink op haar Website heeft geplaatst naar deze andere websites. albertemabakt aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de wijze waarop deze derde partijen omgaan met persoonsgegevens en cookies. Wij adviseren jou om kennis te nemen van de privacy en cookie policies van die websites, voordat jij deze bezoekt.

Artikel 9 – Contact albertemabakt Als jij vragen hebt over deze privacy statement, neem dan contact op met albertemabakt

Artikel 10 – Wijzigen

Deze privacy statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest actuele privacy statement kan je vinden op http://www.albertemabakt.nl, wij adviseren jou om kennis te nemen van de privacy statement op de Website, voordat je nieuwe persoonsgegevens invoert.